V našem podjetju smo se specializirali za izvedbe in popravila cevovodov za kanalizacijo, vodovod, plin, električnih in telekomunikacijskih vodov po modernih postopkih, brez izkopov.

Klasično podvrtavanje Natisni
Spoštovani! Dovolite da se Vam predstavimo. Podjetje Gradnje Polak je na trgu gradenj prisotno že vrsto let. Naša osnovna ponudba je sanacija vseh vrst cevovodov za potrebe kanalizacij, vodovodov, energetskih napeljav in telekomunikacij itd. Dolgoletno delo in izkušnje na prej omenjenem področju nas vsekakor vodijo k izboljšanju naših storitev ter k iskanju cenejših in ugodnejših programov za naše poslovne partnerje. Precej so k temu doprinesli tudi vse ostrejši okolje varstveni ukrepi, zamude pri pridobivanju potrebnih dovoljenj, dolgotrajne gradnje z vsemi nevšečnostmi kot so oviranje prometa, plačevanje visokih odškodnin in drugo. Zaradi tržnih potreb vseskozi iščemo nove in kvalitetnejše ter cenejše postopke obnove cevovodov brez izkopov oziroma večjih posegov v prostor pri čemer odpadejo skoraj vsi zgoraj navedeni problemi. Sodobne metode obnove so se izkazale za posebej učinkovite pri sanaciji cevovodov v proizvodnih objektih, kjer lahko v relativno kratkem času zaključimo vzdrževalne posege. Na razpolago imamo znanje, ustrezen kader ter vso potrebno tehnično opremljenost, kar nam omogoča izvedbo del po vsej državi. Na osnovi Vašega interesa smo Vas pripravljeni obiskati, svetovati pri optimalni rešitvi problema, Vam posredovati ponudbo in strokovno izvesti celotna dela.
 
Spletne storitve NETLIFE - Vse na enem mestu