V našem podjetju smo se specializirali za izvedbe in popravila cevovodov za kanalizacijo, vodovod, plin, električnih in telekomunikacijskih vodov po modernih postopkih, brez izkopov.

Sanacija jaškov Natisni

Sanacija obstoječih jaškov in krajših odsekov cevovodov

Kanalizacijski jaški so ravno tako kot cevi izpostavljeni različnim vplivom. Deformacije najpogosteje nastopajo zaradi tehnološkega staranja oz. slabe izvedbe del v fazi izgradnje.

Za doseganje vodotesnosti kanalizacijskih jaškov uporabljamo kakovostne in obstojne premaze, ki jih nanašamo direktno na plašč jaška. V odvisnosti od področja uporabe in stanja kanalizacijskih jaškov uporabljamo različne cementne oz. plastificirane premaze.

 

sanacija_jakov2              sanacija_jakov1                 

 
Spletne storitve NETLIFE - Vse na enem mestu