V našem podjetju smo se specializirali za izvedbe in popravila cevovodov za kanalizacijo, vodovod, plin, električnih in telekomunikacijskih vodov po modernih postopkih, brez izkopov.

Meritve tesnenja Natisni

Preizkus tesnjenja omogoča preverjanje stopnje zanesljivosti cevovodov s hidravličnega vidika. Z namestitvijo tesnilnih blazin v cevi izoliramo enega ali več odsekov cevovoda. Tako lahko preverimo tesnost enega ali več odsekov cevovoda. Na ta način se lahko določi točno lokacijo netesnosti v cevovodu.
Meritve izvajamo z opremo, ki ustreza vsem predpisom, zahtevam in normam, ki so predpisane za opravljanje preizkusa vodotesnosti. Z našo opremo lahko preizkušamo tudi tesnost požiralniških, revizijskih in drugih jaškov ali peskolovov. Meritve tesnjenja cevovodov izvajamo po standardu ISO 1610.

 

meritve_tesnosti_internet
poročilo o meritvah
 
Spletne storitve NETLIFE - Vse na enem mestu