V našem podjetju smo se specializirali za izvedbe in popravila cevovodov za kanalizacijo, vodovod, plin, električnih in telekomunikacijskih vodov po modernih postopkih, brez izkopov.

O podjetju Natisni

Dovolite da se vam predstavimo. Podjetje Gradnje Polak je specializirano storitveno podjetje, ki je na trgu nizkih gradenj prisotno že vrsto let. Naša osnovna dejavnost je gradnja in sanacija cevovodov za potrebe energetskih napeljav, telekomunikacij in celotne komunalne infrastrukture. Dolgoletno delo in izkušnje nas vseskozi vodijo k izboljševanju naših storitev ter k iskanju cenejših in ugodnejših programov za naše poslovne partnerje. Precej so k temu doprinesli tudi vse ostrejši okolje varstveni ukrepi, zamude pri dobivanju potrebnih dovoljenj, dolgotrajne gradnje z vsemi nevšečnostmi kot so oviranje prometa, plačevanje visokih odškodnin in drugo.

Zaradi tržnih potreb vseskozi iščemo nove in cenejše postopke obnove cevovodov brez izkopov oziroma večjih posegov v prostor pri čemer odpadejo skoraj vsi zgoraj navedeni problemi. Sodobne metode obnove so se izkazale za posebej učinkovite pri sanaciji cevovodov v proizvodnih objektih, kjer lahko v relativno kratkem času zaključimo vzdrževalne posege brez motenj proizvodnje.

Ob uporabi sodobnejših materialov, novih tehnologij gradnje in postopkov sanacij zlasti pa z učinkovitim rednim vzdrževanjem se pričakovana uporabna doba cevovodnih omrežij povečuje. Praktične izkušnje kažejo, da lahko s pravočasnimi in strokovnimi odločitvami pri novogradnji ali sanaciji cevovodov naročnikom naših storitev prihranimo veliko investicijskih sredstev. Na razpolago imamo znanje in ustrezen kader ter vso potrebno mehanizacijo, kar nam omogoča izvedbo del po vsej državi.

V kolikor imate probleme pri izgradnji in  sanaciji kanalizacijskih, plinskih, vodovodnih cevi in drugih infrastrukturnih vodih ter iščete primerno rešitev vam je Podjetje Gradnje Polak vsekakor na razpolago.

Na osnovi vašega interesa smo vas pripravljeni obiskati, svetovati pri optimalni rešitvi problema, vam posredovati ponudbo in strokovno izvesti celotna dela.

S spoštovanjem,

Direktor
Gabrijel Polak 
Spletne storitve NETLIFE - Vse na enem mestu