V našem podjetju smo se specializirali za izvedbe in popravila cevovodov za kanalizacijo, vodovod, plin, električnih in telekomunikacijskih vodov po modernih postopkih, brez izkopov.

Finance 50/2010 Natisni

S podvrtanjem mimo ovir nad in pod zemljo

   Sistem omogoča uvlačenje cevi v zemljine, kjer je bila izvedba finančno in časovno prezahtevna

Tehnika podvrtanja, ki se je še pred nekaj leti zdela neizvedljiva, je danes vsakdanjik. Pri tej gre za uvrtanje v zemljino, kontrolirano s krmiljenjem, ter uvlačenje cevi, predvidenih za projektirano podzemeljsko napeljavo.

Tehnika podvrtanja je uporabna z vsemi vrstami cevi. Uporabljamo jo pri polaganju plinovodov, toplovodov, napeljav pitne vode in kanalizacijskih vodov, zelo primerna pa je tudi pri telekomunikacijskih, svetlobnih in električnih napeljavah.

Površinski izkopi niso vedno mogoči

Daljinsko vodeno podvrtanje je smiselno, ko površinski izkopi niso mogoči. Praktično je pri prečkanju vodotokov, čedalje več pa se uporablja pri vrtanju pod vodno gladino križanja struge. "Pogosto se uporablja tudi pri uvrtanju zemeljskih preprek ter pod velikimi industrijskimi objekti," pojasnjuje Gabrijel Polak iz podjetja Gradnje Polak in dodaja, da je tako mogoče izvesti katerikoli zemeljski vod, ki bi ga drugače izvajali klasično. "Kar pa je najpomembneje, sistem omogoča podvrtanje in uvlačenje vodečih cevi v zemljine, kjer je po klasičnem sistemu izvedba prezahtevna, tako finančno kot časovno," še pravi.

Vrtine do 600 metrov

Tehnika daljinsko vodenega vrtanja s krmiljenjem se je danes povzpela na visoko raven. Kot je povedal Polak, so bile še pred kratkim najdaljše možne horizontalne vrtine dolge 20 ali 30 metrov. Tak sistem ni omogočal kontroliranega vrtanja, predvsem pa ni zmogel dosegati natančnih padcev nivelete same vrtine. Ogromen napredek so prinesle močnejše vrtalne garniture, vodljivost s centimetrsko natančnostjo vodenja vrtanja pa danes dosega razdalje do 600 metrov.

Močvirje ni več ovira

Sistem podvrtanja se zelo obnese pri izvajanju vodov na močvirnem terenu, kjer se je tako izvedlo že mnogo projektov na področju kanalizacijskih in vodovodnih napeljav. Glavni razlogi za težavnost klasične izvedbe v takšnih razmerah so predvsem neposreden vdor podtalne vode v izkopane gradbene jame, zagotavljanje zaščite delovnega prostora, nadzor izvedbe, kot glavno težavo pa je sogovornik navedel vnovično zbujanje terena, ki deluje povsem drugače.

Postopek dela

Daljinsko vodeno podvrtavanje zahteva natančno krmiljenje in določanje položaja. Zadnje poteka po načelu oddajnik-sprejemnik, saj lahko tako vrtalna posadka nenehno nadzoruje delovanje vrtalne glave. Vse meritve in korekture krmiljenja se sporočajo vodji stroja po radijski zvezi.

Ključna je priprava na delo

Izvedba horizontalno vodenega vrtanja zahteva podrobno proučitev terena zaradi napeljav, ki jih najdemo pod zemljo. Kot pravi Polak, je zlasti pomembno označiti obstoječe vode, kot so elektrovodi, plinovodi, telekomunikacijski vodi in podobno, da bi se tako izognili prevrtanju oziroma poškodovanju. Poleg tega moramo pred začetkom del preveriti geološko sestavo tal. Morfologija terena namreč pomembno vpliva na odločitev o daljinsko vodeni garnituri, predvsem z vidika zagotavljanja dovolj velikih potisnih in uvlečnih sil, ki pogosto dosežejo mejo preobremenjenosti. Z zakoličbo vrtine in izkopom vhodne gradbene jame, kjer se uvrtanje začne, in izhodne gradbene jame, kjer se začne uvlačevati nova cev, je vse pripravljeno za izvedbo daljinsko vodenega podvrtanja, je še povedal strokovnjak.

Vir:Finance 50/2010, 15.3.10 

 
Spletne storitve NETLIFE - Vse na enem mestu