V našem podjetju smo se specializirali za izvedbe in popravila cevovodov za kanalizacijo, vodovod, plin, električnih in telekomunikacijskih vodov po modernih postopkih, brez izkopov.

Finance 197/2009 Natisni

Daljinsko vodeno podvrtanje s krmiljenjem

Tehnika podvrtanja, ki se je še pred nekaj leti zdela neizvedljiva, je danes vsakdanjik na gradbiščih. Gre za kontrolirano uvrtanje v zemljino s krmiljenjem ter uvlačenje želene cevi iz materialov, predvidenih za projektirano podzemeljsko napeljavo.

Ta tehnika izvedbe je uporabna z vsemi vrstami cevi pri polaganju plinovodov, toplovodov, napeljav pitne vode, kanalizacijskih vodov, zelo primerna pa je tudi na področju telekomunikacijskih in električnih napeljav, kot so nizko-, srednje- in visokonapetostne napeljave, svetlobne napeljave in podobno.

Uporabnost daljinsko vodenega podvrtanja se pokaže predvsem takrat, ko naletimo na ovire, ki onemogočajo površinske izkope. Praktična je pri prečkanju vodotokov, vedno več pa se uporablja pri vrtanju pod vodno gladino križanja struge. Pogosto se uporablja tudi kot rešitev pri uvrtanju zemeljskih preprek ter uvrtanju pod velikimi industrijskimi objekti.

Kot je razložil Gabrijel Polak  iz podjetja Gradnje Polak , je s to tehniko možno izvesti katerokoli zemeljski vod, ki bi ga drugače izvajali klasično, z izkopi in zasipi. Kar pa je najpomembneje, sistem omogoča podvrtanje in uvlačenje vodečih cevi v zemljine, kjer je po klasičnem sistemu izvedba prezahtevna, tako finančno kot časovno.

Vrtine do 600 metrov

Tehnika daljinsko vodenega vrtanja s krmiljenjem se je danes povzpela na visoko raven. Kot je povedal Polak, so bile še pred kratkim najdaljše možne horizontalne vrtine, narejene z raketo, kot jo poimenujejo v gradbenih krogih, 20 ali 30 metrov. Vendar tak sistem ni omogočal kontroliranega vrtanja, predvsem ni zmogel dosegati natančnih padcev nivelete same vrtine.

Medtem pa so na trg prišle nove tehnologije. Največji napredek so prinesle močnejše vrtalne garniture, in kar je najpomembneje, doseg vodljivosti s centimetrsko natančnostjo vodenja vrtanja na razdaljah tudi do 600 metrov, je o novi tehnologiji podvrtavanja povedal Polak.

Podvrtanje je odlična rešitev za močvirne terene

Sistem podvrtanja se zelo obnese pri izvajanju vodov na močvirnem terenu, kjer se je tako izvedlo že mnogo projektov na področju kanalizacijskih in vodovodnih napeljav. Mogoče bi omenil gradnjo kanalizacije in vodovoda na Brezovici, kjer se je naš sistem pokazal kot odrešujoč, saj se je izvedba vodov po klasični metodi izkazala za dokaj neuspešno, je razložil Polak.

Poglavitni razlogi za težavnost klasične izvedbe v takšnih razmerah so predvsem neposreden vdor podtalne vode v izkopane gradbene jame, zagotavljanje zaščite delovnega prostora, kontrola izvedbe, kot glavno težavo pa je sogovornik navedel vnovično zbujanje terena, ki deluje povsem drugače, ko pride do grobega posega v obstoječo zemljino, predvsem s spremembami geološke sestave tal in utrjevanjem spodnjega ustroja kot priprave za zgornji ustroj.

Postopek dela

Daljinsko vodeno podvrtavanje zahteva natančno vodenje (krmiljenje) in določanje položaja (navigacija), je poudaril Polak. Določanje položaja poteka po načelu oddajnik sprejemnik, saj lahko tako vrtalna posadka nenehno nadzoruje delovanje vrtalne glave. Vse meritve se protokolirajo in tudi korekture krmiljenja se sporočajo vodji stroja po radijski zvezi.

Podvrtanje poteka po načelu urnega kazalca prek diagonalne ploskve jeklene vrtalne glave, katere položaj doseže spremembo smeri v želenem času. Na cilju se jeklena vrtalna glava zamenja z jekleno glavo za razširitev uvrtane smeri.

Sledi ena ali več vmesnih izpraznitev ali pa se cev takoj uvleče v izvedeno vrtino, je postopek vrtanja opisal Polak. Po končanem uvlačenju cevi je treba vnovič preveriti in ugotoviti natančen položaj izvedene napeljave. Uvlečejo se lahko cevi do premera 600 milimetrov iz umetnih mas, jeklena ali litine.

Priprava na delo je ključna

Izvedba horizontalno vodenega vrtanja zahteva predhodno proučitev terena predvsem zaradi napeljav, ki jih najdemo pod zemljo. Kot pravi Polak, je zlasti pomembno označiti obstoječe vode, kot so elektrovodi, plinovodi, telekomunikacijski vodi in podobno, da bi se tako izognili prevrtanju oziroma poškodovanju.

Poleg tega je treba pred začetkom del preveriti geološko sestavo tal, kajti morfologija terena pomembno vpliva na odločitev o daljinsko vodeni garnituri, predvsem z vidika zagotavljanja dovolj velikih potisnih in uvlečnih sil, ki v veliko primerih dosežejo mejo (pre)obremenjenosti. Z zakoličbo vrtine in izkopom vhodne gradbene jame, kjer se uvrtanje začne, in izhodne gradbene jame, kjer se začne uvlačevati nova cev, je vse pripravljeno za izvedbo daljinsko vodenega podvrtanja, je razložil Polak.

 

vir:http://www.finance.si/

 
Spletne storitve NETLIFE - Vse na enem mestu